28 juni, 2016

Samlastning / LCL

Neutral samlastning där vår styrka är vårt stora urval av direktdestinationer som medför stor flexibilitet gällande att kunna acceptera farligt gods samt erbjuda snabb transittid. Detta kan vi tillhandahålla med hjälp av vår samlastningspartner i Hamburg då allt vårt gods körs ner veckovis på trailers med flera avgångar varje vecka från Göteborg terminal till Hamburg CFS.

Då vi använder oss av ett av de största neutrala agentnätverken i världen så har vi möjligheten att kunna erbjuda DAP lösningar från de flesta destinationerna runt om i världen.