Samlastning till Egypten.

Tillsammans med SACO Shipping Hamburg erbjuder vi LCL service i världsklass. Nyckeln till att öka din styrka på marknaden är att skilja sig från mängden och enligt vår övertygelse så gör vi just det.

Vad gör denna samlastningsservice till ett bra val?

  • Tillförlitlighet

Vi förstår hur viktigt det är att ditt gods anländer i tid och i gott skick. Vår moderna utrustning hanterar godset varsamt så att onödiga skador undviks. Då vi använder PCH terminals i Hamburg hanterar vi ert gods på en av de mest avancerade siterna på kontinenten. Allt farligt gods hanteras på en separat avdelning på terminalen där det finns avancerade säkerhetssystem för att undvika olyckor.

Vår ambition är alltid att använda det snabbaste rederiet för våra slingor. Detta kombinerat med direktservice utan omlastning på vägen gör servicen både snabb och tillförlitlig.

  • Prisvärdhet

LCL service är mycket prisvärt då du delar plats i containern med andra godsägare. På grund av höga volymer kan vi erbjuda kostnadseffektiva priser tillsammans med flexibla lösningar vilket hjälper dig att hålla ner kostnaderna utan att tumma på kvaliteten.

  • Globalt Neutralt Närverk

Vi använder ett av världens största och högkvalitativa neutrala nätverk i världen och SACO Egypt är inget undantag gällande bra kvalitet. När godset anländer på destinationen så ger de högsta möjliga service baserat på era specifika behov.

  • Hållbarhet

Att hantera gods på havet är ett av de bästa transportsätten för att hålla miljöpåverkan så låg som möjligt och om du nyttjar LCL service blir den ännu lägre. Transporten ner till Hamburg körs enbart av lastbilar med minst EUR6 klassificering. Detta för att hålla nere CO2 utsläppen så mycket som möjligt.

Varmt välkomna att kontakta oss för en offert eller för att diskutera hur vi kan hjälpa er att öka er LCL verksamhet. Vår ambition är att skapa ett lyckat långvarigt samarbete där ni kan koncentrera er på tillväxt. Er kontakt: fredrik.richardson@tellusshipping.se